Muotoilijat

Tutustu mallistojemme muotoilijoihin

Muotoilija Antti Kotilainen

Antti Kotilainen

And, Chip, Dale, Frame, Option, Spot, XO

Muotoilija, joka on keskittynyt kalustesuunnitteluun ja tehnyt sitä skandinaavisille huonekaluyrityksille menestyksekkäästi vuodesta 1992.

Hän korostaa muotoilun olevan ennen kaikkea sarja ajatuksia, kokeilemista, perusteita ja päätöksiä, jossa intuitio on jatkuvasti säilytettävä kirkkaana mielessä.

Hän näkee muotoilijan tehtäväksi elää, katsoa ympärilleen, nähdä asioita ja rakentaa tämän pohjalta väitteitä tästä ajasta. Kalustesuunnittelussa häntä kiinnostaa muotoilun moninaisuus, joka rakentuu kalusteen ympärille.

Taitava huonekalusuunnittelu ei koostu itsestäänselvyyksistä vaan maailman ja mittasuhteiden hallitusta rikkomisesta. Hän korostaa muotoilijan ja yrityksen välisen yhteistyön pitkäjänteisyyttä, jossa kumpikin antaa toiselleen osaamistaan.

änen ja Piiroisen välillä tämä on johtanut pitkäaikaiseen yhteistyön kaareen ja molemminpuoliseen luottamukseen, jonka tuloksena on syntynyt sopusuhtaisia huonekaluja, joissa näkyy muotoilijan peräänantamattomuus herkkyyteen yhdistettynä.

“Kirjailija kirjoittaa elämästä, muotoilija muotoilee elämästä.”

Muotoilija Antti Nurmesniemi

Antti Nurmesniemi

Nurmesniemi mallisto

Professori Antti Nurmesniemi (1927-2003) oli yksi suomalaisen muotoilun uranuurtajista, jonka vuosikymmenten aikana syntyneissä tuotteissa näkyy omintakeisuus, itsenäisyys ja luotettavuus.

Osallistuminen jokapäiväiseen sosiaaliseen elämään avoimin silmin ja mielin tuotti klassikkotuotteiden lisäksi kirjoituksia alan julkaisuihin, luentoja ja näyttelysuunnittelua

Tämän lisäksi hän osallistui aktiivisesti alan koulutuksen kehittämiseen sekä teolliseen muotoiluun liittyvään kotimaiseen ja kansainväliseen järjestötoimintaan. Menestyksekkäästä urastaan huolimatta Nurmesniemi piti tärkeimpänä ammatillisena saavutuksenaan löytämäänsä mielenrauhaa oman työnsä parissa.

Piiroisella on ollut kunnia saada mallistoonsa Antti Nurmesniemen Milanon Triennaleen vuonna 1960 suunnittelema Triennale-tuoli. Muotoilijan ja valmistajan välisessä yhteistyössä hän aina korosti jokaisen osaajan merkitystä tuotteen syntymisessä.

Hänen mielestään yhteistoiminta Piiroisen kanssa oli ristiriidatonta, sillä siinä näkyi ihmisten suhtautuminen omaan työhönsä ja kunnioitus muotoilijaa kohtaan.

“Muotoilu on materiaalisen muodon saanut kulttuuripoliittinen kieli.”

Muotoilija Asko Lax

Asko Lax

Dome

Art Center College of Designistä Pasadenasta valmistunut Asko Lax opiskeli ennen muotoilukoulutustaan arkkitehtuuria ja perusti oman yrityksen, mutta päätti muutaman vuoden kokemuksen perusteella, että valmistuminen laman kynnyksellä arkkitehdiksi saisi väistyä kansainvälisen muotoilu-uran tieltä.

Tämä päätös on vuosien kuluessa osoittautunut hyväksi ratkaisuksi; huonekalusuunnittelijan lisäksi hänestä on kehittynyt taitava teollinen muotoilija. Yhteistyössä Piiroisen kanssa on syntynyt selkänojan innovatiiviseen rakenteeseen perustuva Dome -tuolisarja. Tuolin olemuksessa voi havaita piirteitä muotoilijan elinympäristöstä, Pohjolan rauhallisuutta ja jylhiä muotoja.

Hän on toiminut Polar Electro Oy:n muotoilujohtajana, mutta työskentelee nykyisin taas omassa yhtiössään, jonka asiakkaisiin Piiroisen lisäksi kuuluu kansainvälisiä kuluttajaelektroniikan johtavia yrityksiä. Huonekaluteollisuutta hän arvostaa silti edelleen, onhan tuotteen kokonaisuus puhtaimmillaan muotoilijan ajattelun tulos.

“Uusi tuote on onnistunut, jos heti syntyhetkellä näyttää kuin se olisi ollut aina olemassa.”

Muotoilija Ingrid Bakcman

Ingrid Backman

Amina

Ingrid Backman on kouluttautunut sisustusarkkitehdiksi ja suunnittelijaksi Ruotsissa, Göterborgin Yliopistossa (Högskolan för design och konsthantverk) ja Itävallassa, Wienin ammattikorkeakoulussa.

Hän on työskennellyt sisustusarkkitehtina ja suunnittelijana White arkitekter AB:ssä Ruotsissa vuodesta 1999, sekä on osaomistaja ja partneri White arkitekter AB:ssä vuodesta 2006.

Ingrid tekee tilasuunnittelua ja tuotekehitystä sekä ulko- että sisätiloihin niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Hänen vahvuutensa on muokata ympäristöä ja tuotteita ihmisen tarpeista ja toiminnoista lähtöisin; Tässä arkkitehtuurilla on suuri merkitys.

Hänelle on tärkeää että tuotteet, jotka hän muotoilee sopivat ympäristöönsä ja että tila saa lisäarvo tarkkaan harkituista toiminnoista ja muotoilusta.

Ingridin juuret ovat Suomen metsissä ja sen tuhansien järvien maisemissa, joiden rauhaa hän haluaa välittää tilojen ja tuotteiden muotoilussa. Tavoitteena on sosiaalisesti, ympäristölähtöisesti ja taloudellisesti kestävät ratkaisut.

Muotoilija Kaarle Holmberg

Kaarle Holmberg

Arena pöydät

Kaarle Holmberg on laaja-alainen muotoilija, joka on saavuttanut töillään lukuisia palkintoja. Inspiraation omaan suunnittelutyöhönsä hän saa arkkitehtuurista, taiteesta ja luonnosta.

Hänen mielestään hyvin suunnitellussa tuotteessa on henkinen eli taiteellinen sisältö, jonka luojia ovat taideteollisen koulutuksen saaneet muotoilijat.

Suunnittelutyönsä ohella hän on antanut oman panoksensa suomalaiseen muotoilukoulutukseen ja sen kehittämiseen toimimalla Lahden muotoiluinstituutin ja Taideteollisen korkeakoulun kaluste -ja sisustussuunnittelun opettajana. Nuorille muotoilun opiskelijoille hän haluaa välittää kokemusperäistä tietoa kalusteiden muotoilusta ja korostaa suunnittelun ja valmistuksen laadun merkitystä kansainvälisen kilpailun menestystekijänä.

Piiroiselle hän on tarjonnut kalustesuunnittelun ohella arvokkaan osaamisensa Piiroisen kalusteyksikön perustamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

“Muotoilu on taiteen soveltamista käyttöesineisiin ja tilan arkkitehtuuriin.”

Muotoilija Pasi Pänkäläinen

Pasi Pänkäläinen

Arena 022, Arena 033, Arena pöydät, auditoriot

Pasi Pänkäläisen ammatillinen ura alkoi valmistumisen jälkeen yhteistyöstä Piiroisen kanssa, josta hän on saanut käytännön oppinsa teollisesta kalustesuunnittelusta ja teollisuuden kanssa työskentelystä.

Piiroisen ensimmäisenä kalustemuotoilijana hän loi suuntaviivat tuleville kalusteille; yksilöille, joista on löydettävissä yhteneviä ominaisuuksia ensimmäisten ARENA-kalusteiden kanssa.

Suunnittelutyön pohjalla on kiinnostus ja yritys ymmärtää ihmisiä, joille tuotteita tehdään. Miten ajattelemme, tunnemme ja toimimme? Miten koemme ja käytämme rakennettua ympäristöä ja tuotteita? Hänen mielestään hyvään tuotteeseen kuuluu oivaltamisen ilo, niin suunnittelijalle kuin käyttäjällekin.

Tätä ajatusta hän toteuttaa kalustesuunnittelun lisäksi teollisessa muotoilussa, näyttely- ja messusuunnittelussa, tuotegrafiikan ja pakkauksien suunnittelussa sekä opetustyössään. Hän on saanut Valtion taideteollisuustoimikunnan Suomi-palkinnon vuonna 1997.

“On oleellista työskennellä tosissaan, mutta ei vakavissaan.”

Muotoilija Samuli Naamanka

Samuli Naamanka

Compos Collection (ei toistaiseksi saatavilla)

Sisustusarkkitehti Samuli Naamanka tunnetaan monipuolisena muotoilijana, jonka töissä yhdistyvät harkittu muotokieli ja teknisesti uutta luovat ratkaisut.

Piiroiselle Samuli Naamanka on suunnitellut ekologisen COMPOS-malliston, jossa hyödynnetään pellavasta ja maissisokerista polymeroitua 100% biohajoavaa luonnonkuitua.

Naamanka on erikoistunut tuote- ja sisustussuunnittelun lisäksi ympäristösuunnitteluun. Hän on tehnyt uraa uurtavaa työtä muun muassa betonin tuotekehittelyn hyväksi. Sen tuloksena ovat syntyneet esimerkiksi patentoidut keksinnöt graafisen betonin kuviointitekniikasta ja betonin värjäämisestä useilla eri väreillä.

www.samulinaamanka.com

Muotoilija Diederik Fokkema

FOKLAb, FOKKEMA & PARTNERS ARCHITECTEN

Pi Collection

Fokkema & Partnersia pyydetään usein kuvaamaan yrityksen pääominaisuuksia. Nimitys vain yhdestä tyylistä ei vastaa tähän kysymykseen, koska hankkeet vaihtelevat niin laajasti.

Yrityksen aloittamisesta vuonna 1995 asti kaikilla hankkeilla on kuitenkin ollut yksi yhteinen piirre: laatu, joka ylittää asiakkaiden odotukset.

Tavoitteenamme on asiakkaan puolesta saada kaikki mahdollinen irti suunnittelusta – se on perusteellinen prosessi, joka lähtee asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä – huolellisesti ja järjestelmällisesti yrittäen päästä asian ytimeen.

www.fokkema-partners.nl

Muotoilija Lars Vejen

SHL Design / Lars Vejen

Flakes, Flakes 2.0, Flakes Table

Timo Ripatti

Grand Canyon

Timo Ripatti on koulutukseltaan arkkitehti, sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija. Hänet valittiin vuoden 2010 huonekalusuunnittelijaksi Suomessa.

“Hyvä muotoilu on käyttäjälleen merkityksellistä ja esteettisesti sekä rakenteellisesti aikaa kestävää.”

www.studioripatti.fi

Muotoilija Tuula Falk

Tuula Falk

Amina

Tuula Falk on kouluttautunut sisustusarkkitehdiksi Göterborgin Yliopistossa (Högskolan för design och konsthantverk, HDK) ja Aalto-yliopistossa Helsingissä.

Hän on työskennellyt huonekalumuotoilun ja sisustussuunnittelun parissa Falk Arkitekter AB:ssä vuodesta 1986.

Muotoilun lisäksi Tuulan toimeksiannot tulevat sekä julkisen että yksityisen sektorin sisustussuunnittelusta. Hänen mielestään hyvä huonekalu sopii näihin molempiin ympäristöihin.

Tuula valittiin vuonna 1996 vuoden huonekalusuunnittelijaksi Suomessa. Tuulan huonekaluja on esitelty myös USA:ssa ja Australiassa.

Hänen muotonsa ovat lähtöisin pohjoisesta identiteetistä. Tasapaino ja harmonia materiaalien ja muotojen välillä on hänelle tärkeää. Laadukas arjen design on tunnusomaista Tuulan muotoilulle.

“Funktion, muodon ja materiaalin tulee löytää tasapaino, jotta lopputulos on harmoninen.”

Muotoilija Pasi Paakki

Pasi Paakki

X-pöytä and X-penkki

Aluksi mietin, millaisen kalusteryhmän haluaisin omaan kotiini. Sellaisen, jonka ääreen kaikkien on helppo tulla ja joka yhdistää koko porukan.

Olen halunnut suunnitella kokonaisuuden, joka kotien lisäksi sopii käytettäväksi erilaisiin julkisiin tiloihin kaikenikäisille.

Neuvottelu-, tapaamis-, ruokailu- ja kahvilatilat asettavat omat tarkat ja hyvinkin vaativat vaatimuksensa. Näiden kohteiden lisäksi näkisin mielelläni X-pöydän ja -penkin löytävän tiensä myös lasten maailmaan kouluihin ja päiväkoteihin.

Siksi suunnittelussa on huomioitu aikuiset ja lapset tasavertaisesti, mahdollistaen tuotteen räätälöinnin eri käyttäjäryhmille sopivaksi. X-pöytä ja -penkki ovat monipuoliseen käyttöön kaikenikäisille.”

Muotoilija Tapio Anttila

Tapio Anttila

Limi-tuoli and Front-pöytä

Lahdessa työskentelevä Sisustusarkkitehti (SIO) Tapio Anttila (s. 1962) on arvostettu muotoilija sekä Suomessa että ulkomailla. Anttilan työkenttä on laaja sisältäen esinemuotoilua, konseptisuunnittelua ja sisustusarkkitehtuuria.

Hän on erityisen kiinnostunut suomalaisesta puusta ja sen työstämisestä modernilla tavalla, perinteitä kunnioittaen. Huonekalusuunnittelussa hän keskittyy funktionaalisiin kodin ja julkisen tilan kalusteisiin.Oltuaan vuosia in-house -suunnittelijana, vuonna 2005 Anttila perusti oman yrityksensä Tapio Anttila Designin.

Tapio Anttila on palkittu useilla tunnetuilla muotoilualan tunnustuksilla, kuten kaksitoista GOOD DESIGN-palkintoa eri tuotteille, kaksi kertaa GREEN GOOD DESIGN-palkintoa ja EcoDesign Award –palkintoa ympäristöystävällisestä designista. Vuonna 2012 Teollisuustaiteen liitto Ornamon palkitsi Anttilan Vuoden Huonekalusuunnittelija -tunnustuksella.

“Ideana on ollut koota yhteistyökumppaneilleni suunnitelluista tuotteista yhteneväinen mallisto. Muotokielen ollessa saman suunnittelijan kädenjälkeä, tuotteet yhdistyvät helposti kokonaissisustuksiksi.”