Piiroinen | Asiakkuuspäälliköt Anna Laitala ja Juho Nieminen
Designkalusteen asiakkuuspäälliköt Anna Laitala ja Juho Nieminen
Timo Kaivonen

Kirjoittaja

Timo Kaivonen
Liiketoimintajohtaja, designkalusteet, auditoriot ja elinkaaripalvelut

Olen tähän mennessä käsitellyt tärkeimpiä syitä elinkaaripalveluidemme taustalla. On ollut upeaa huomata, että teemamme, kestävä kehitys, kustannussäästöt ja käyttäjäkokemus, saavat runsaasti vastakaikua kentällä.

Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet monta onnistunutta projektia, ja paljon on tälläkin hetkellä työn alla. Ymmärryksemme erilaisista tarpeista ja kykymme vastata niihin on lisääntynyt merkittävästi vuoden kuluessa.

Nyt onkin sopiva hetki suunnata valokeila asiakkuuspäälliköihimme, sankareihimme asiakaspinnassa, Anna Laitalaan ja Juho Niemiseen. Molemmilla on 110% draivi ja sitoutuminen asiakkaidemme tarpeiden ratkaisemiseen. Jotta elinkaaripalveluidemme blogisarjaan tulee lisää elävää elämää, haastattelin Annaa ja Juhoa heidän kokemuksistaan tähän mennessä. Tässä ensimmäinen osa, hyviä lukuhetkiä!

1. Tärkeimmät oppisi elinkaaripalveluprojekteista tähän mennessä?

ANNA:
“Elinkaaripalveluprojektien kanssa ei voi koskaan aikataulullisesti olla liian ajoissa liikenteessä. Usein projektien kartoitus ja selvitysvaihe on uuden kalusteen hankintaprosessia pidempi, kun oikeita ja sopivia ratkaisuja haetaan.”

JUHO:
“Huoltamalla olemassa olevia kalusteita pystytään niiden elinikää pidentämään huomattavasti. Aina ei tarvitse heittää vanhaa kalustetta roskiin ja ostaa uutta tilalle.”

2. Olennaisimmat projektien haasteet tähän mennessä? Mitä olleet, ja miksi? Ja mitä näistä kannattaa oppia jatkoa varten?

ANNA:
“Elinkaaripalveluissa jokainen projekti on erilainen, eivätkä ne useinkaan etene yhtä suoraviivaisesti kuin uuden kalusteen tuotanto. Projektin kulkuun vaikuttaa suuresti lähtötilanne, asiakkaan toiveet sekä miten nämä suhtautuvat siihen, mitä huoltotoimenpiteitä on oikeasti mahdollista tehdä. Kompromisseihinkin on hyvä varautua, sillä aina pyritään tarjoamaan laadullisesti paras ratkaisu, mutta joka kuitenkin mahdollisimman hyvin palvelisi alkuperäistä suunnitelmaa ja ajatusta huollon tarpeista.

Mitä perusteellisemmin projektin alkukartoitus tehdään ja huollettavaan kalustekantaan tutustutaan, sitä paremmin onnistutaan tarjoamaan suoraan oikeat ratkaisut. Yllätyksiä voi siltikin tulla vastaan ja tällöin selkeä sekä ratkaisukeskeinen kommunikointi nousee avainasemaan, jotta onnistunut lopputulos saavutetaan.”

JUHO:
“Huoltoprojekteissa haasteita tuovat olemassa olevien kalusteiden inventointi. Esim. koulukohteissa kalusteet ovat monesti sijoiteltuna ympäri koulua, jolloin niiden laskeminen manuaalisesti on haastavaa ja aikaa vievää. Oman haasteensa inventointiin tuo vielä, jos kalusteita käytetään inventoinnin aikana, jolloin käyttäjät saattavat liikutella niitä vielä ympäriinsä.

Huollettavien kalusteiden kunto vaihtelee paljon. Jotkut huollettavista kalusteista ovat varsin hyväkuntoisia, kun taas jotkut melkein palasina. Piiroiselle se tuo haastetta huollon kustannusten arviointiin ja monesti yllätyksiä löytyykin kesken huollon, jotka taas tuovat lisäkustannuksia.

On tärkeää tuoda asiakkaalle ilmi, että yllätyksiä saattaa löytyä senkin jälkeen, kun huoltokustannuksista on sovittu ja suuremmat yllätykset saattavat myöskin nostaa hintaa. Avoimuus ja hyvä kommunikointi asiakkaan ja Piiroisen välillä on erittäin tärkeää.”

Kysy lisää elinkaaripalveluista!

Anna ja Juho ovat valmiina auttamaan:

ANNA LAITALA

Asiakkuuspäällikkö

Designkalusteet

anna.laitala@piiroinen.com
+358 44 493 8866

Juho Nieminen

JUHO NIEMINEN

Asiakkuuspäällikkö

Designkalusteet & auditoriot

juho.nieminen@piiroinen.com
+358 44 244 2358

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment