Kalusteen huolto
Timo Kaivonen

Kirjoittaja

Timo Kaivonen
Liiketoimintajohtaja, designkalusteet, auditoriot ja elinkaaripalvelut

Kestävä kehitys on tärkein syy elinkaaripalveluille. Lisäksi toinen hyvinkin ajankohtainen argumentti on kustannussäästöjen mahdollisuus.

Huollon hintataso – mihin verrata?

Olen keskustellut asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa paljon kalusteiden huollon synnyttämistä kustannuksista. Huoltamisen ollessa vielä hyvinkin uutta ja vakiintumatonta, monien kalusteita hallinnoivien päättäjien on tällä hetkellä vaikea hahmottaa sitä, mikä on hyväksyttävä hintataso huollon ostamisessa. Monissa tapauksissa konkreettisin hinnan hahmotustapa on ollut huoltohinnan vertailu uusien kalusteiden hankintahintaan.
Kustannussäästöjen näkökulmasta perusväitteeni on selvä. Väitän, että olemassa olevaa kalustekantaa huoltamalla ja korjaamalla kalusteiden omistaja voi useimmiten säästää merkittävästi uuden ostamiseen verrattuna.

Näkökulmia kustannussäästöihin

Listasin muutamia näkökulmia, joista olen keskustellut asiakkaidemme kanssa viime aikoina. Aihetta voi ja kannattaa katsoa useasta eri vinkkelistä.

  • Laadukkaat teräsrungot ovat useille kalusteille kuin vuosikymmenestä toiseen kestävä kova ydin. Olemme esimerkiksi huoltaneet monia yli 20 vuotta sitten toimittamiamme Arena-sarjan tuoleja vaihtamalla istuimet ja selkänojat. Rungoille ei ole tarvinnut tehdä mitään. On päivänselvää ilman tarkempia laskelmiakaan, että näin saavutetaan säästöä vastaavan uuden tuolin hankintaan verrattuna.
  • Kalusteiden elinkaarta pidentämällä siirretään poiston kustannuksia eteenpäin (kierrätys, hävitys). Tulevaisuudessa kustannukset voivat olla tätä hetkeä pienemmät, kun teknologiset ratkaisut kehityttyvät.
  • Huoltamisen yksikkökustannukset alenevat volyymin kasvaessa. Tämä mahdollistaa asiakkaalle edullisemmat ostohinnat. Olenkin puhunut monille asiakkaillemme huoltoa vaativan kalustekannan inventoinnin ja huoltosuunnitelman tekemisen puolesta. Tavoitteena win-win.
  • Hintojen nousu! Jo koronapandemia sekoitti globaaleja toimitusketjuja ja sysäsi raaka-aineiden hinnat nousuun. Venäjän aloittama hyökkäyssota on kärjistänyt tilannetta entisestään. Hinnat nousevat, oli kyse sitten kalusteiden raaka-aineista, polttoaineista tai peruselintarvikkeista. Maailmantilanteen vuoksi kalusteiden huoltaminen uuden ostamiseen verrattuna on aiempaa kustannustehokkaampaa.
  • Halpiskalusteiden ja ale-kampanjoiden hämäävä vaikutus.Laadukkaan kalusteen huoltamisen hintaa tulee verrata vastaavan laatutason uuden kalusteen hankintaan, ei uusien halpiskalusteiden hankintaan tai laadukkaiden kalusteiden tilapäisiin ale-kampanjahintoihin. Alihintaan myyvien toimijoiden oma elinkaari ei yleensä ole pitkä, esimerkkejä on runsaasti kaikilla toimialoilla.

Kirsikkana kakun päälle:neitseellisten raaka-aineiden kuluttamista ei vieläkään hinnoitella (rankaista) hintamekanismilla niin paljon kuin kestävän kehityksen näkökulmasta olisi tarpeen. Tulevaisuudessa hintamekanismi tulee toimimaan yhä paremmin. Tämä johtaa raaka-aineiden hintojen nousuun, joka puolestaan tekee olemassa olevien tuotteiden elinkaaren pidentämisestä yhä houkuttelevampaa useilla toimialoilla.

Kehotan harkitsemaan mitä tarvitsemme ja mitä emme. Nousevien hintojen maailmassa tämä on oikeastaan välttämätöntä.

Tutustu!

Monipuolisia elinkaaripalveluja julkisten tilojen huoltoihin ja korjauksiin

Huolto

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment