Kuvassa oma prosessivesien vedenpuhdistamomme.

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi. Se tarjoaa puitteet, joiden avulla voimme jatkuvasti parantaa ympäristönsuojelun tasoa ympäristöpolitiikkamme mukaisesti.

Standardin mukaisen ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Riippumattoman ja akkreditoidun kolmannen osapuolen suorittama ISO 14001:2015 -sertifiointi osoittaa, että toimimme standardin mukaisesti ja ymmärryksemme kestävästä kehityksestä on lisääntynyt.

ISO 14001 -sertifikaatin vaatimukset

ISO 14001 -standardissa määritellään vaatimukset, joiden mukaan yrityksen on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta.

ISO 14001 -sertifikaatti edellyttää:

  • laadittua ympäristöpolitiikkaa
  • ymmärrystä merkittävien ympäristönäkökohtien hallinnasta
  • tarvittavien valvontatoimien toteutusta
  • selkeitä tavoitteita ympäristönsuojelun tason parantamiseksi

Jatkuvan parantamisen periaate

Me Piiroisella noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Haluamme olla vastuullinen toimija nyt ja tulevaisuudessa. Saavutamme korkeat tavoitteemme pyrkimällä koko ajan niitä kohti. ISO 14001 -sertifiointi tukee meitä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa sekä vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi kasvatamme henkilöstömme ympäristöosaamista ja -tietoisuutta.

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment