ISO 45001:2018 -sertifikaatti kertoo ponnisteluistamme turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolesta

Työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 on standardi, joka perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Standardin mukaisen johtamismallin tarkoitus on ehkäistä terveyshaittoja, työperäisiä tapaturmia ja kuolemia sekä edistää työhyvinvointia.

Standardin mukaisen sertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee luoda työntekijöille aiempaa terveellisemmät ja turvallisemmat työolosuhteet ja vähentää työpaikan riskejä. Lisäksi henkilöstö tulee sitouttaa turvallisuusajatteluun, uusien ideoiden ja työtapojen käyttöönottoon ja kommunikaation parantamiseen.

Riippumattoman ja akkreditoidun kolmannen osapuolen suorittama ISO 45001:2018 -sertifiointi osoittaa, että toimimme standardin mukaisesti ja kykenemme löytämään ja hallitsemaan riskejä ja vaaroja, jotka voivat vaikuttaa henkilöstömme terveyteen ja turvallisuuteen.

Tuotantomme turvallisuutta parantavat mm. valosensoreilla toimivat turvaportit. Mikäli sensori havaitsee alueella tahatonta liikettä, se pysäyttää käynnissä olevan laitteen automaattisesti.

ISO 45001 -sertifikaatin vaatimukset

ISO 45001 -sertifikaatti edellyttää yritykseltä todennettua turvallisuusjohtamista.

Turvallisuusjohtamisen osa-alueet ovat:

  • politiikka
  • tavoitteet
  • riskien hallinta
  • poikkeama-hallinta
  • sisäinen auditointi
  • mittarit
  • johdon katselmus

Henkilöstö on tärkein voimavaramme

Standardissa korostuu erityisesti johtajuus, sillä työturvallisuus lähtee johdon sitoutumisesta. Ylin johtomme on vastuussa työhyvinvoinnista ja työtapaturmien ehkäisystä, mutta myös muulla henkilöstöllä on paljon painoarvoa.

Piiroisella meitä on noin sata sitoutunutta ammattilaista ja työntekijät ovat suurin voimavaramme. Pyrimme saamaan turvallisuutta edistävän toiminnan koko yrityksen asiaksi. Henkilöstön kuunteleminen mahdollistaa aktiivisen ja jatkuvan työturvallisuuden kehittämisen.

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment