ISO 9001:2015 -sertifikaatti

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Laatujärjestelmä tukee yrityksen tavoitteiden saavuttamista auttamalla analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakkaiden tarpeet.

Laadunhallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa sitoutumisemme jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Näillä on tärkeä rooli kestävän liiketoiminnan rakentamisessa.

Riippumattoman ja akkreditoidun kolmannen osapuolen suorittama ISO 9001:2015 -sertifiointi osoittaa, että laadunhallintajärjestelmämme on täyttänyt standardin mukaiset kriteerit. Järjestelmä parantaa kykyämme toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaidemme ja lainsäädännön vaatimukset.

ISO 9001 -sertifikaatin vaatimukset

ISO 9001 -standardi asettaa vaatimuksia organisaation

  • johtamiselle
  • toiminnalle ja toiminnan suunnittelulle
  • toimintaympäristön ymmärtämiselle
  • tukitoiminnoille
  • suorituskyvyn arvioinnille
  • jatkuvalle toiminnan parantamiselle

ISO 9001:2015 -standardi edellyttää järjestelmältä myös dokumentointia. Standardin mukaisen toimintajärjestelmän dokumentoinnissa keskeisessä roolissa on organisaation prosessimalli ja siihen linkitettävät dokumentit.

Piiroisen laatutyöryhmä valvoo järjestelmää

Olemme perustaneet Piiroisen sisäisen laatutyöryhmän, joka valvoo laadunhallintajärjestelmän toteutumista.

Olemme parantaneet merkittävästi vuoropuhelua henkilöstömme kesken. Valvomme tarkasti osastolta toiselle siirtyvien tuotteiden laatua, jotta löydämme mahdolliset virheet nopeasti ennen kun tuotteet lähtevät asiakkaalle.

Lisäksi laatutyöryhmä käy läpi kaikki reklamaatiot, selvittää niiden syyt ja määrittää korjaavat toimenpiteet vastaavien ongelmien ehkäisemiseksi. Laatutyöryhmä vie asiakkaan viestin myös johdon ja kaikkien osallisten työntekijöiden tietoon.

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment