Keräsimme paketin luettavaa kiertotaloudesta.
Inspiroivia lukuhetkiä!

KIERRÄTYKSESTÄ KIERTOTALOUTEEN

VALTAKUNNALLINEN JÄTESUUNNITELMA VUOTEEN 2023

Tammikuussa 2018 julkaistiin valtakunnallinen jätesuunnitelma, joka esittelee jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2023 sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät jätemäärien kasvun hillitsemiseen ja kierrätyksen kasvuun sekä materiaalikiertojen turvallisuuteen. Suunnitelmassa on asetettu myös kiertotaloutta tukeva tavoitetila vuodelle 2030.

JULKAISU
Kierrätyksestä kiertotalouteen. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023.
Laaksonen, J. ym. 2018. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 1/2018.

Koko julkaisu ladattavissa:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160441

 

KIERTOTALOUS SUOMESSA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ, OHJAUSKEINOT JA MALLINNETUT VAIKUTUKSET VUOTEEN 2030

Raportissa selvitetään kiertotalouden käsitettä, toimintaympäristöä, liiketoimintamahdollisuuksia ja kiertotaloutta edistäviä politiikkatoimia Suomessa. Raportissa on laadittu seitsemälle eri kiertotalouden osa-alueelle kiertotalousskenaariot, joiden talous-, työllisyys-, luonnonvarojen käyttö- ja kasvihuonekaasupäästövaikutukset arvioitiin kansatalouden tasolla vuoteen 2030.

JULKAISU
Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö, ohjauskeinot ja mallinnetut vaikutukset vuoteen 2030.
Seppälä, J. ym. 2016. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25.

Koko julkaisu ladattavissa:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79586

 

UUDELLEENVALMISTUS OSANA KIERTOTALOUTTA

Uudelleenvalmistuksella tarkoitetaan teollista prosessia, jossa käytetty tuote tai komponentti palautetaan uutta vastaavaan tilaan. Uudelleenvalmistuksen jälkeen tuotteella on samat ominaisuudet kuin uudella vastaavalla tuotteella ja usein myös alkuperäisen veroinen takuu.

Kyseinen raportti perustuu tutkimukseen, joka on tehty Tekesin Green Growth – Tiekestävään talouteen -tutkimusohjelman hankkeessa nimeltä DemaNET (Demate-rialization through New Models for Industrial Networking) – Teollisuuden uudettoimintamallit materiaalitehokkuuden ja kestävän kilpailukyvyn edistäjinä. Raportti keskittyy projektin yhteen tutkimusalueeseen, uudelleenvalmistukseen.

JULKAISU
Uudelleenvalmistus osana kiertotaloutta.
Karvonen ym. 2015. VTT. ISBN 978-951-38-8211-2

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2015/T207.pdf

 

LINKKEJÄ

Sitra
Kiertotalous: https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous

Ellen MacArthur Foundation
Järjestö edistää kiertotalouteen siirtymistä
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

VTT
Kiertotalous: https://www.vttresearch.com/fi/aiheet/kiertotalous

Teknologiateollisuus
Kestävä kehitys: https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys
Kiertotalous: https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/kestavaa-kasvua-kiertotaloudesta

Elinkeinoelämän keskusliitto
Ilmasto, energia ja liikenne: https://ek.fi/tavoitteemme/ilmasto-energia-ja-liikenne/

Nordic Innovation
Circular Economy Playbook: https://www.nordicinnovation.org/nordic-circular-economy-playbook

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment