Piiroinen | Asiakkuuspäälliköt Anna Laitala ja Juho Nieminen
Designkalusteen asiakkuuspäälliköt Anna Laitala ja Juho Nieminen
Timo Kaivonen

Kirjoittaja

Timo Kaivonen
Liiketoimintajohtaja, designkalusteet, auditoriot ja elinkaaripalvelut

Haastattelussa asiakkuuspäällikkömme Anna Laitala ja Juho Nieminen – OSA 2.

Lue myös blogisarjan ensimmäinen osa Elinkaaripalveluiden keskiössä avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa.

3. Mitkä kokemuksesi mukaan ovat tärkeimpiä asioita, joita elinkaaripalvelua suunnittelevan asiakkaan kannattaa käydä läpi? Onko jotain miten me voimme jatkossa tehdä valmisteluvaiheesta helpomman?

ANNA:
“Kun elinkaaripalvelun mahdollisuutta aletaan kartoittamaan, on keskiössä asiakkaan toiveet ja odotukset palvelusta. Elinkaaripalvelu voidaan muotoilla asiakaskohtaisesti sopivaksi; se voi olla kertaluontoinen huoltoprojekti tai jatkuvampi palvelumalli, jossa asiakkaan kalustekanta esimerkiksi läpikäydään säännöllisesti ja toimitetaan tämän mukaan ehdotus tarpeellisista huoltotoimenpiteistä.

Valmista ajatusta ei tietenkään tarvitse olla, vaan mietitään sopiva ratkaisu yhdessä tai toimitamme ehdotuksen alkukartoituksen pohjalta.”

JUHO:
“Oli kyse sitten huollettavasta tuolista tai vaikka auditorion kokonaisvaltaisemmasta huoltokartoituksesta, niin monesti asiakas osaa jo itse arvioida, tai on kuullut käyttäjältä, että jokin ei välttämättä toimi tai joku on rikki. Eli asiakas voi halutessaan jo tutkia hieman etukäteen, että minkä tyyppistä elinkaaripalvelua hän mahdollisesti kaipaa tai minkä tyyppistä huoltoa kalusteet kaipaavat.

Meidän on myös tärkeää saada tietoon ainakin suuntaa antava kappalemäärä huollettavista kalusteista. Valmisteluvaiheessa myös me pystymme olemaan avuksi ja tulemaan tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla paikan päälle katsomaan ja tutustumaan huollettaviin kalusteisiin tai tilaan, sekä antamaan näkemyksemme, että mitä kalusteille on tehtävissä. Eli rohkeasti vaan kysymään, josko joku Piiroiselta pääsisi käymään.”

4. Itse tiivistämme elinkaaripalveluiden hyödyt kolmeen: kestävä kehitys, kustannussäästöt, tilojen päivittäinen käyttökunto, millaisen vastaanoton argumentit saavat asiakaskunnassa? Onko eroja näiden välillä?

ANNA:
“Kokemuksen mukaan jokainen kolmesta argumentista painottuu vahvasti myös asiakaspinnassa ja ovat pääsyynä elinkaaripalveluprojektin kartoittamisen aloittamiseen.

Totta kai pääpaino näiden välillä vaihtelee, mutta jokainen hyöty linkittyy loogisesti lopulta yhteen; Tilat on suunniteltu käyttöä ja käyttäjiä varten. Käyttö kuluttaa ja käyttäjillä on vastaavasti lupa vaatia tiloilta viihtyisyyttä. Tällöin kalusteiden huolto ja kunnostus nousee odotetusti esiin, sillä ratkaisuna ei nähdä enää automaattisesti uuden hankintaa, vaan olemassa oleville kalusteille halutaan mahdollisimman pitkä elinkaari. Vanhaa huoltamalla neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee, joka näkyy automaattisesti kustannussäästönä, kun verrataan uutena hankittavan vastaavan laatutason tuotteen hankintahintaa.”

JUHO:
“Kaikki kolme yleisimmin käytettyä argumenttiamme, kestävä kehitys, kustannussäästöt, sekä tilojen päivittäinen käyttökunto ovat asiakkaillemme lähtökohtaisesti helposti lähestyttäviä, sekä kiinnostavia aiheita, joista saadaan hyviä keskusteluita aikaiseksi.

Eritoten ihmisiä kiinnostaa mahdolliset kustannussäästöt, joita elinkaaripalveluilla voidaan saavuttaa.”

5. Oletko havainnut selviä vahvistuvia trendejä tai hiljaisia signaaleja elinkaaripalvelujen näkökulmasta?

ANNA:
“Asiakkaat vaativat ratkaisuja ja keinoja, joilla jo hankittujen kalusteiden käyttöikää voidaan pidentää. Tämä on selkeä signaali, johon täytyy tulevaisuudessa tarjota ratkaisuja. Ainoana vaihtoehtona ei voi enää olla lähtökohtaisesti uuden kalusteen hankinta, vaan on oltava ratkaisumalleja siihen, miten voidaan resurssitehokkaasti hyödyntää jo olemassa olevaa.

Totta kai tämä koskee myös uutena hankittavia tuotteita; sekä tuotannon että tuotteen osamateriaalien, kuten verhoilukankaan, tulee perustua vastuullisuuteen ja/tai
kierrätysmateriaaleihin.”

JUHO:
“Yleisesti ottaen elinkaaripalvelut ovat tällä hetkellä kokonaisuudessaan trendi ja uskon, että siitä alkaa tulla uusi normi. Elinkaaripalveluita on käytännössä tehty jo niin pitkään, esim. korjattu vanhoja tuoleja tai muita kalusteita entisöijien toimesta.

Elinkaaripalveluita on kuitenkin vasta lähivuosina alettu brändäämään ja markkinoimaan voimakkaammin ja myös isommat toimijat, kuten Piiroinen, on ollut siinä etunenässä. Isomman toimijan etu tässä on se, että meillä riittää kapasiteetti toteuttaa suurempiakin huoltoja.”

Kysy lisää elinkaaripalveluista!

Anna ja Juho ovat valmiina auttamaan:

ANNA LAITALA

Asiakkuuspäällikkö

Designkalusteet

anna.laitala@piiroinen.com
+358 44 493 8866

Juho Nieminen

JUHO NIEMINEN

Asiakkuuspäällikkö

Designkalusteet & auditoriot

juho.nieminen@piiroinen.com
+358 44 244 2358

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment