Kalustemallistojemme korkea tekninen laatu, laadukkaat materiaalit ja ajaton muotokieli mahdollistavat tuotteillemme pitkän elinkaaren.

Jo kalusteidemme suunnittelussa ja materiaaleja valitessamme huomioimme elinkaaren aikaisen helpon huollettavuuden. Lähtökohtamme onkin, että kalusteitamme on mahdollista huoltaa elinkaaren aikana kaikkien komponenttien osalta. Elinkaarensa lopussa kaluste voidaan purkaa osiin ja jokainen komponentti kierrättää asianmukaisella tavalla. Huoltopalvelujamme tarjoamme myös muille kuin itse valmistamillemme kalusteille.

Ajatteluamme ohjaa yhä enemmän niin kutsuttu 4R periaate. Tämä viittaa Euroopan Unionin asettamaan jätehierarkiaan, jonka mukaan jätteitä ja päästöjä tulisi vähentää seuraavassa arvojärjestyksessä:

1. REDUCE (VÄHENNÄ)

Tämä kohdistuu pääosin tuotteen elinkaaren alkupäähän. Suunnittelemme kalusteemme siten, että niiden valmistuksessa tarvitaan mahdollisimman vähän materiaaleja ja energiaa.

Materiaalien osalta hyödynnämme tuotteissamme mahdollisuuksien mukaan jonkin toisen valmistusprosessin sivuvirtoja, tästä malliesimerkkinä Helsingin Olympiastadionin istuimissa käyttämämme Lunawoodin lämpöpuupuru.

Suunnitteluvaiheessa tehdään myös kauaskantoiset ratkaisut kokonaispäästöjen- ja jätteiden määrän osalta.

2. REUSE (UUDELLEENKÄYTÄ)

Tämä tarkoittaa jo olemassa olevien tuotteiden uudelleenkäyttöä sellaisenaan uudessa käyttökohteessa tai tuotteen komponenttien käyttämistä uudelleen.

Käytännössä ennen kalusteiden siirtoa toiseen kohteeseen, niiden kunto tarkistetaan ja ne puhdistetaan. Uudelleenkäytöllä vähennetään uusien tuotteiden tarvetta ja näin pienennetään energian kulutusta ja raaka-aineiden käyttöä.

3. RECYCLE (KIERRÄTÄ)

Kierrätyksessä tuotteessa olevaa materiaalia käytetään raaka-aineena uusiin materiaaleihin tai tuotteisiin teknisen prosessoinnin jälkeen.

Tässä yhteydessä termiä kierrätys voidaan käyttää vasta kun materiaali on ollut jossain vaiheessa prosessia luokiteltuna jätteeksi.

4. RECOVER (HYÖTYKÄYTÄ)

Tämä tarkoittaa, että elinkaarensa päähän tulleista tuotteista erotellaan eri materiaalit ja ne hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan seuraavaan käyttöön. Mikäli käyttömahdollisuutta ei ole, materiaali kierrätetään asianmukaisesti.

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment