Piiroinen sertifikaatit

Olemme koko Piiroisen historian ajan pyrkineet toimimaan vastuullisesti, luotettavasti ja laadukkaasti. Korkean ja tasaisen laadun merkitys on ratkaisevaa kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Arvo Piiroinen Oy:n ja Metalli Piiroinen Oy:n toiminta on nyt sertifioitu kansainvälisten laatu (ISO 9001:2015), ympäristö (14001:2015) ja työterveys ja -turvallisuus (ISO 45001:2018) standardien mukaisesti.

Serftikaatit vahvistavat toimintamme laadukkuuden, ennakoivan lähestymistapamme ympäristöasioiden hallintaan sekä työturvallisuuden huomioimisen. Kaikilla työntekijöillämme on velvollisuus noudattaa standardien mukaisia periaatteita ja ohjeistuksia.

“Sertifikaatit ovat selkeyttäneet prosessejamme ja parantaneet vuoropuhelua henkilöstömme keskuudessa. Vastuullisena toimijana meille on tärkeää, että luomme laadukkaan ja turvallisen työympäristön henkilöstöllemme. Sertifikaatit ovat meille välitavoite. Haluamme jatkuvan kehittämisen hengessä parantaa niin tuotteidemme kuin palvelujemme laatua myös tulevaisuudessa.”

Mikko Lietzen
Toimitusjohtaja, Piiroinen

Asiakkaamme hyötyvät sertifikaateistamme esimerkiksi auditoinnin tarpeen vähenemisenä. Lisäksi asiakkaamme voivat osoittaa omille asiakkailleen koko tuotantoketjun toimivan standardien mukaisesti.

ISO 9001 -laatusertifikaatti

Kansainvälinen standardi ISO 9001 asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. Se on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen.
Standardia soveltamalla lisätään luottamusta tuotteen ja palvelun laatuun sekä asiakkaiden odotusten täyttymiseen. Asiakastyytyväisyys saavutetaan ja sitä ylläpidetään laadunhallintajärjestelmän prosessien avulla, jotka tuottavat laadukkaita palveluita ja tuotteita asiakkaille.

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

ISO 14000 -standardisarja tukee kestävää kehitystä niin ekologisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden näkökulmasta. Standardien avulla saavutettavia hyötyjä ovat esimerkiksi prosessien, raaka-aineiden ja muiden resurssien käytön tehostuminen sekä pienempi energiankulutus. Jätteen synnyn ehkäisyyn, kierrätykseen ja sitä kautta jätemäärien ja jätteenkäsittelykulujen laskemiseen voidaan myös vaikuttaa standardeilla.

Sarjan standardit yhtenäistävät ympäristöasioiden hallinnan käsitteitä, määritelmiä ja menetelmiä ja luovat maailmanlaajuisille markkinoille yhteisiä pelisääntöjä.

ISO 45001 -työterveys ja työturvallisuussertifikaatti

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelulle maailmanlaajuisesti. Standardin mukainen toiminta edistää useita YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) tasa-arvosta terveyteen ja hyvinvointiin.

Standardi korostaa ennakoivaa ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista.

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment