Material Mega Menu - Responsive

näin toimimme

laatu ja ammattitaito ovat menestyksemme perusta 

Projektien luonne kalustevalmistajan kannalta

Projekteihin osallistuu tyypillisesti useita osapuolia tuoden mukaan eri osa-alueiden asiantuntemusta. Kokemuksemme mukaan kalustamisen ratkaisut ovat yksi osa-alueista, jossa onnistumiseksi on ymmärrettävä hyvin laajasti erilaisia näkökulmia, tavoitteita ja tarpeita. Koska kalustaminen käytännössä toteutetaan projektien loppuvaiheessa, kalustusratkaisuja ohjaavat usein myös hyvin tiukat ennalta annetut reunaehdot.

Projektien päätavoitteiden ja erilaisten tarpeiden ymmärtäminen

Kokemus tuo kykyä kuunnella ja ymmärtää, ei vain sanottua, vaan sanojen takana olevia ehkä hieman jäsentymättömiäkin tarpeita ja toiveita. Me kuuntelemme ja ymmärrämme ja toimintatapanamme on ottaa aktiivinen rooli parhaiden mahdollisten ratkaisujen ehdottamisessa. Mitä aiemmin olemme projektissa mukana, luonnollisesti sitä laajemmin voimme antaa asiantuntemustamme kumppaneidemme käyttöön. Toimiva vuoropuhelu projektin eri osapuolten välillä on kaiken perusta.

Tavoitteiden ja tarpeiden muuntaminen todellisiksi toimiviksi ratkaisuiksi

Se, millä tavoin ja missä laajuudessa osallistumme projektiin, luonnollisesti vaihtelee. Laajimmillaan voimme vastata koko uuden auditorio- tai katsomotilan toteutuksesta aina tilan layout-suunnittelusta kalusteiden toimittamiseen ja paikoilleen asentamiseen.

On lukuisia esimerkkejä esimerkiksi jäähalleista, joissa suunnitteluosaamisemme ansiosta olemme kyenneet lisäämään ennalta annetun tilan katsomokapasiteettia heikentämättä tilan käyttömukavuutta. Samoin on lukuisia projekteja, joihin olemme toimittaneet kulloisenkin tarpeen mukaan räätälöityjä vakiotuotteitamme tai täysin projektikohtaisesti valmistettuja erikoistuotteita.

Omissa käsissämme oleva tuotekehitys ja valmistus sekä tietysti laaja kumppaniverkostomme antavat meille lähes loputtomat mahdollisuudet parhaiden ratkaisujen toimittamiseksi.

Vankka ammattitaito on menestyksemme perusta. Ammattitaitoa on kunkin työtehtävän erityisvaatimusten lisäksi yhteistyökyky ja palvelualttius. 

Piiroinen_Showroom_Pi_chairs_w600.jpg