Ympäristön ja ihmisten hyvinvointi on toiminnassamme etusijalla. Käyttämämme pintakäsittelymenetelmät ovat RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen mukaisia.

RoHS-direktiivin (Restriction of Hazardous Substances) tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Sillä halutaan vähentää haitallisia jätteitä sekä edistää materiaalien uudelleen hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

REACH-asetuksen tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä tehostamalla kemiallisten aineiden ainesosien tunnistamista. Toimimme asetuksen mukaisesti ja takaamme tuotannossamme käytettyjen kemikaalien turvallisen ja vastuullisen käsittelyn.

KORVASIMME KUUSIARVOISET KROMAUSPROSESSIT KOLMIARVOISELLA PROSESSILLA

Olemme toimineet pitkäjänteisesti jo vuosia saattaaksemme tuotantomme RoHS -direktiivin mukaiseksi. Reagoimme säädöksiin jo varhain ja suoritimme kalliit investoinnit suunnitelmallisesti vuosien varrella. Työterveyslaitoksen sanoin: “Pintakäsittelylaitoksissa tulee ensisijaisesti pyrkiä vähentämään CR6-altistumista teknisin torjuntakeinoin”. Mikä olisikaan parempi keino vähentää, kuin lopettaa myrkyllisen yhdisteen käyttö kokonaan.

Siirryimme vuoden 2021 aikana kokonaisuudessaan CR6-vapaaseen pintakäsittelyyn eli emme käytä kuusiarvoisia kromauskemikaaleja lainkaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että emme käytä pintakäsittelyssä ihmiselle syöpävaarallisia yhdisteitä. Olemme korvanneet kaikki kuusiarvoiset kromausprosessit kolmiarvoisella prosessilla.

Kolmiarvoisen kromausprosessin etu on se, että prosessi sietää paremmin sähkökatkoja, eikä valkoista mattapintaa ”white washingia” synny. Kolmiarvoisessa kromausprosessissa myös peittokyky on parempi, kuin kuusiarvoisessa kromausprosessissa. Lisäksi jätevesien puhdistus on nyt yksinkertaisempaa, koska ympäristölle ja ihmiselle myrkyllistä kuusiarvoista kromia ei tarvitse ensin pelkistää kolmiarvoiseksi.

Kuusiarvoisessa pinnoituksessa syntyvää vaarallista kromisumua ei esiinny kolmiarvoisessa kromauksessa. Kolmiarvoisen kromin hajoaminen on elimistössä huomattavasti nopeampaa, kuin kuusiarvoisen. Luonnossa Kromi-3:a esiintyy mm. hedelmissä, vihanneksissa, lihassa ja jyvissä, eikä se ole kovin myrkyllistä.

LISÄTIETOJA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTÄ PINTAKÄSITTELYSTÄ:

Harold Häkkinen

+358 44 770 6150
harold.hakkinen@piiroinen.com