Vastuullisuus

Tavoitteemme on aikaansaada liiketoiminnallamme myönteinen vaikutus yhteiskunnan eri sidosryhmille ja minimoida toimintamme ympäristövaikutukset.

Tutustu
Sertifioitu johtamisjärjestelmä

Toimintamme on sertifioitu

Toimintamme on sertifioitu kansainvälisten laatu, ympäristö sekä työterveys ja -turvallisuus standardien mukaisesti. Lue lisää »

Ympäristö

Toimintamme on sertifioitu kansainvälisen ympäristö-standardin (ISO 14001:2015) mukaisesti.

Noudatamme ympäristölainsäädännön vaatimuksia ja tavoitteenamme on systemaattisesti vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Oma biolämpölaitos

Vuodesta 2013 lähtien oma biolämpölaitoksemme on tuottanut pintakäsittelyprosessiemme ja tuotantotilojemme tarvitseman lämpöenergian.

Laitos käyttää kotimaista puupellettiä. Investoinnin myötä pääsimme täysin eroon raskaasta polttoöljystä.

Oma vedenpuhdistamo

Pintakäsittelytoiminnassamme noudatamme alan tiukimpia normeja. Itse prosessi on suljettu ja käytetty vesi puhdistetaan prosessivesien puhdistamossamme. Yli 80% vedestä kierrätetään uudelleen käytettäväksi.

Hiilijalanjälki

Tuotantomme tapahtuu omassa tehtaassamme Salossa ja monet toimittajakumppanimme sijaitsevat lähellä.

Lyhyillä kuljetusmatkoilla on merkittävä myönteinen vaikutus toimintamme muodostamaan hiilijalanjälkeen.

Eco-kromaus CR3+

Käytämme ympäristöä vähemmän kuormittavaa kolmiarvoista kromausta. Menetelmä on kuusiarvoista kromausta ympäristöystävällisempi ennen kaikkea siksi, ettei prosessissa käytetä lainkaan kromihappokemikaalia.

Eco-kromauksella pinnoitettu tuote täyttää pintakäsittelynsä puolesta Pohjoismaiden yhteisen ympäristömerkin (Joutsenmerkki) vaatimukset.

Jauhemaalaus

Jauhemaalauksessa olemme investoineet nano-keramiikkaan perustuvaan fosfaattivapaaseen esikäsittelyprosessiin.

Ympäristökuormituksen vähentämisen lisäksi esikäsittelyprosessi parantaa pinnoitteen laatua.

Kierrätys

Ajaton muotokieli ja korkea tekninen laatu mahdollistavat tuotteidemme pitkän elinkaaren. Jo suunnittelussa huomioimme elinkaaren aikaisen helpon korjattavuuden. Uuden ostamisen sijaan voit esimerkiksi uusia vanhan tuolin verhoilun tai maalata puuosat ja/tai metallirungon.

Elinkaarensa lopussa kaluste voidaan purkaa osiin ja jokainen komponentti kierrättää asianmukaisella tavalla.

Ihmiset

Sillä, miten otamme huomioon kaikki ihmiset – oman henkilökuntamme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme, on suuri merkitys.

Työnantajana vastuullisuus ihmisiin liittyen tarkoittaa meille ennen kaikkea turvallisen työympäristön sekä hyvän johtamisen ja esihenkilötyöskentelyn varmistamista.

Henkilöstö

Vaikka teemme jatkuvasti investointeja tuotantomme konekantaan, vain sitoutuneet ja ammattitaitoiset ihmiset mahdollistavat yrityksemme kehityksen.

Työntekijämme osallistuvat aktiivisesti oman työympäristönsä turvallisuuden kehittämiseen.

Työllistäminen

Meille on kunnia-asia työllistää Suomessa ja olla hyvä työnantaja. Yrityksemme arvot antavat johtamiselle puitteet organisaation kaikilla tasoilla. Päivittäisessä työssä kaikilla tehtävästä riippumatta on sekä mahdollisuus että velvollisuus antaa oma panoksensa siihen, että toimintamme on vastuullista.

Elinkaaripalvelut

Kalustesuunnittelu ja -valmistus ovat osa yrityksemme ydintä.

Valmistajana tiedämme, miten laadukas julkitilakaluste tulee suunnitella, valmistaa ja huoltaa, jotta sen elinkaari on mahdollisimman pitkä.

Huollamme ja korjaamme auditorio-, katsomo- ja irtokalusteita. Toimintamme ei rajoitu vain itse valmistamiimme kalusteisiin. Tarjoamme asiakkaillemme myös laajempia julkisten tilojen elinkaaripalveluja yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Huollot ja korjaukset

Huonekalujen korjaus ja huolto

Uudelleenverhoilemme, huollamme ja vaihdamme kuluvia puuosia. Voimme myös uudelleenmaalata kalusteiden teräsrunkoja.

Katsomoiden ja auditorioiden korjaus ja huolto

Korjaamme ja vaihdamme rikkinäiset istuinverhoilut, puuosat ja kääntömekanismit. Muunnamme myös kiinteitä katsomoratkaisuja monikäyttöisemmiksi teleskooppikatsomoiksi.