YRITYKSEMME ARVOT

AMMATTITAITO

Vankka ammattitaito on menestyksemme perusta. Ammattitaitoa on kunkin työtehtävän erityisvaatimusten lisäksi yhteistyökyky ja palvelualttius.

HALU KEHITTYÄ JA VASTUUNKANTO

Uskomme sekä yrityksen että yksilön jatkuvaan kehitykseen ja vastuunkantoon. Haluamme tehdä työmme joka päivä paremmin. Matala organisaatiorakenteemme mahdollistaa vastuunantamisen ja edellyttää vastuunkantoa.

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Uskomme asiakassuhteissa avoimuuteen. Molemminpuolisen luottamuksen ansiosta saavutamme yhteiset tavoitteet.

TULOKSELLISUUS

Ymmärrämme kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrimme suunnitellusti vaikuttamaan niihin kaikkiin. Vain tuloksellista toimintaa harjoittava yritys voi pitkällä tähtäimellä kantaa muut vastuunsa.