Material Mega Menu - Responsive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAATU JA YMPÄRISTÖ

LAATU KAIKEN TOIMINTAMME KULMAKIVENÄ

Noudatamme toiminnassamme ISO 9001:2000 -standardin mukaisia laatuvaatimuksia.

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme korkean ja tasaisen laadun merkitys on aivan ratkaisevaa. Pidämmekin laatua kunnia-asianamme. Tasaisen korkean laadun saavuttaminen vaatii ennen kaikkea tarkoin harkittuja ja johdonmukaisia valintoja. Laadun peruspilareita ovat korkealaatuiset raaka-aineet ja tarkka valmistusprosessin seuranta. Lopullinen laatu syntyy kuitenkin osaavien ja kunnianhimoisten ihmisten käsissä.

PIIROINEN Kalustemalliston kaikki tuotteet ovat testattu eurooppalaisten, osa myös USA:n laatunormien mukaisesti.

KANNAMME VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ

Ympäristöpolitiikkamme toteutus perustuu SFS-EN ISO 14001 
-standardin mukaiseen ympäristöjohtamisjärjestelmään. Noudatamme ympäristölainsäädännön vaatimuksia ja tavoitteenamme on systemaattisesti vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Olemme sitoutuneet vähentämään ympäristökuormitusta prosessiemme jatkuvalla parantamisella. Varmistamme myös, että materiaali- ja osatoimittajamme tiedostavat ympäristövastuunsa. Ympäristöpolitiikkamme toteuttamiseksi asetamme vuosittain ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita sekä tiedotamme ympäristöasioista yhtiömme henkilöstölle ja sidosryhmille. Varmistamme ympäristöpolitiikkamme toteutuksen säännöllisin katselmuksin. Koulutamme henkilöstöämme ympäristötietoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi yhtiössämme.

Pintakäsittelytoiminnassamme noudatamme alan tiukimpia normeja. Itse prosessi on suljettu ja pintakäsittelyprosesseissa käytetty vesi puhdistetaan huippumodernissa prosessivesien puhdistamossamme, jolloin yli 80 prosenttia vedestä voidaan hyödyntää uudelleen.

Käytämme ympäristöä vähemmän kuormittavaa eco-kromaus (3-arvoinen kromaus / Chrome 3+ Trivalent) pintakäsittelyprosessia. Menetelmä on aiempaa ympäristöystävällisempi ennen kaikkea siksi, että prosessissa ei käytetä lainkaan kromihappokemikaalia. Eco-kromilla pinnoitettu tuote täyttää pintakäsittelynsä puolesta Pohjoismaiden yhteisen ympäristömerkin (Joutsenmerkki) vaatimukset.

Pulverimaalauksessa siirryimme vuonna 2009 puolestaan täysin fosfaattivapaaseen esikäsittelyprosessiin. Uusi nanokeramiikkaan perustuva prosessi vähentää entisestään ympäristön kuormitusta sekä parantaa pulverimaalipinnoitteen laatua.

Vuonna 2014 investoimme biolämpölaitokseen ja näin pääsimme täysin eroon raskaasta polttoöljystä.