Julkisiin tiloihin kalusteita valmistavan yrityksen on nähtävä laaja-alaisesti yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia,...